Kleine zwanen arriveren in broedgebied

Afgelopen winter werden 62 kleine zwanen voorzien van een halsband, waarvan 30 met GPS-GSM zender (zie foto), voor het project ‘Ontrafelen van de jaarcyclus van de kleine zwaan, op zoek naar oorzaken van hun achteruitgang’ van Rascha Nuijten. De zwanen zijn inmiddels gearriveerd in hun arctische broedgebieden. Met de GPS en halsband-data wordt de overleving van de zwanen berekend. Rascha kijkt ook of ‘short-stopping’ voorkomt bij kleine zwanen (een Noord-Oostwaardse verschuiving van het wintergebied). Dit zou kunnen verklaren waarom we hier steeds minder kleine zwanen zien.