Stuurgroep

Het CAPS is een samenwerkingsverband van vijf organisaties. Het wordt geleid door een stuurgroep, waarin al deze organisaties vertegenwoordigd zijn, en ondersteund door een coördinator. Door de kennis van vrijwilligers en onderzoekers te bundelen in populatiemodellen, kan het CAPS ontwikkelingen in de aantallen en verspreiding van diverse soorten verklaren en op basis daarvan praktijgerichte adviezen geven.

Partners   Stuurgroep
IWWR Radboud Universiteit Nijmegen
populatiemodellering
 
dr. ir. Eelke Jongejans
Vogeltrekstation NIOO-KNAW
ring- en terugmeldgegevens van vogels
 
dr. Henk van der Jeugd
Sovon Vogelonderzoek Nederland
aantalsontwikkeling en broedsucces
 
dr. Julia Stahl
Vogelbescherming Nederland
beschermingsprioriteiten
 
drs. Bert Denneman
Afdeling Dierecologie NIOO-KNAW
individu-gebaseerde modellen
dr. Martijn van de Pol
prof. dr. Bart Nolet