moedereend met kuikens gezien? Meld het!

De Wilde Eend neemt de laatste decennia af in Nederland. Sinds de jaren '90 is bijna 30% van de broedpopulatie verdwenen. Wat daar precies de oorzaak van is, is onbekend. Onderzoek heeft aangetoond dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het met de jachtdruk te maken heeft. Ook lijken Wilde Eenden niet minder eieren te leggen dan normaal. Een plausibele theorie is dat de kuikenoverleving zo laag is, dat er niet voldoende eendenkuikens groot worden om de natuurlijke sterfte te compenseren. Over de overleving van eendenkuikens in Nederland is echter vrijwel niets bekend. Daarom heeft Erik Kleyheeg in 2016 het eendenkuikenproject gestart, waarbij het brede publiek gevraagd wordt om antwoord te vinden op de vraag: hoeveel eendenkuikens overleven de eerste twee maanden van hun leven?

Wat willen we weten?
Het idee voor dit zogenaamde 'citizen science' project is simpel: we willen graag het aantal en de leeftijd van de eendenkuikens per eendengezin weten. Door per leeftijdsklasse te weten uit hoeveel kuikens een gezin bestaat, kunnen we uitrekenen in welke fase de grootste sterfte plaatsvindt en hoeveel eendenkuikens uiteindelijk vliegvlug worden. Als we bovendien deze informatie krijgen uit verschillende landschappen, zoals laagveenpolder, zandgronden of stedelijk gebied, kunnen we ook vergelijken of de kuikenoverleving en de broedselgrootte tussen die landschapstypen verschilt. Met die kennis kunnen we vervolgens onderzoeken of lage kuikenoverleving een belangrijke rol speelt bij de achteruitgang van de Wilde Eend.

Hoe kunt u meedoen?
Heeft u een moedereend met kuikens gezien? Meld dat dan aan ons! Dat kan op verschillende manieren. Het makkelijkst is als u uw waarneming invoert op waarneming.nl. waarbij u duidelijk het aantal kuikens en hun leeftijd vermeldt. Als alternatief kunt u ook een e-mail sturen naar eendenkuikens@gmail.com

Kijk op de projectpagina voor informatie over hoe u kunt meedoen, en voor een overzicht van de eerste resultaten.