Projecten

Eerdere CAPS projecten die reeds zijn afgerond, kunt u bekijken onder 'CAPS - afgerond'.

Titel Partners Opdrachtgevers
UrbanBird, effecten van verstedelijking op vogelpopulaties

vogeltrekstation, NIOO-KNAW, Radboud Universiteit Nijmegen, Sovon, vogelbescherming

EU Marie Curie Individual Fellowship to L. Brouwer

Flyway managementplan brandgans

NIOO, Sovon, Vogeltrekstation, WEnR

Ministerie van Economische Zaken, BIJ12, Provincies

Project CHIRP- onderzoek naar achteruitgang scholekster

NIOO-KNAW, IWWR, Sovon

NWO-TTW, Deltares, Koninklijke Luchtmacht, NAM, Natuurmonumenten, provincie Fryslan, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming

De Tapuit als ambassadeur van het open duin

Sovon, Vogelbescherming Nederland, Radboud Universiteit Nijmegen en Stichting Bargerveen

Vogelbescherming Nederland, Vereniging van bos-en natuurterreineigenaren, Nationaal Park/SBB Texel

Onderzoek naar kuikenoverleving binnen het jaar van de Kievit

Vogelbescherming Nederland, Sovon, Vogeltrekstation

Oorzaken van de achteruitgang van de kleine zwaan in Nederland

NIOO-KNAW, Vogeltrekstation, Sovon, IWWR-RUN

Nederlands Polair Programma - NWO

Verhongeren de vogels? Hoe pesticiden insectenetende vogels beïnvloeden.

IWWR-RU, Sovon, Vogeltrekstation, Vogelbescherming Nederland

Aard- en Levenswetenschappen Open Programma - NWO

De veerkracht van Nederlandse planten- en vogelpopulaties onder verschillende scenario’s van klimaatverandering

IWWR-RUN, Sovon

ALW-NWO