Red de kuikens, red de populatie

september 2, 2022

Op 14 september 2022 verdedigt Magali Frauendorf haar proefschrift ‘Oorzaken van de ruimtelijke en temporele variatie van het broedsucces van scholeksters in een door mensen gedomineerd landschap’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In december 2016 begon ze haar PhD in het project CHIRP (Cumulative Human Impact on biRd Populations) bij het Nederlands Instituut voor … Read More

Symposium Scholekster 29 oktober 2022

september 2, 2022

Waarom gaat de Scholekster in aantallen achteruit? En kunnen we dit tij nog keren? Wat zijn de cumulatieve effecten van de menselijke activiteiten in de broed- en overwinteringsgebieden? In het onderzoek Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) is onderzoek gedaan naar deze vragen. Begin 2022 is CHIRP afgesloten. In het Symposium Scholekster kijken we … Read More

Lage kuikenoverleving zorgt voor afname Wilde Eend in Nederland

augustus 15, 2022

Waarom gaat de Wilde Eend in Nederland in aantallen achteruit? Onderzoekers van Sovon Vogelonderzoek, Radboud Universiteit en het Vogeltrekstation komen op basis van een analyse van maar liefst vier verschillende datasets verzameld door citizen scientists tot de conclusie dat een hoge kuikensterfte de belangrijkste oorzaak is. Willen we de Wilde Eend beschermen, dan zullen we … Read More

Scholeksters vermijden verstoorde hoogwatervluchtplaats

februari 11, 2022

De Waddenzee is belangrijk voor veel vogels als broedgebied, overwintergebied of om er op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd wordt de Waddenzee jaarlijks bezocht door veel toeristen en wordt het gebied gebruikt voor allerlei andere menselijke activiteiten. De aanwezigheid van mensen kan een negatief effect hebben op vogels. Dat is het meest zichtbaar wanneer … Read More

Een statistische methode voor het meten van de conditie van vogels

september 20, 2021

De lichaamsconditie van een individuele vogel is een zeer belangrijke maatstaf in het onderzoek naar gedrag, evolutie en de bescherming van soorten. Maar wat is eigenlijk conditie? Is het alleen het gewicht van een dier, of zijn er meer variabelen belangrijk om te meten? En hoe kwantificeer je deze dan op een goede manier? En … Read More

Ruimte voor vogels in de Zuidwestelijke Delta

september 13, 2021

De Zuidwestelijke Delta is een belangrijk gebied voor vogels. Het gebied omvat veel beschermde natuur, zoals het Haringvliet, de Ooster- en Westerschelde, maar het wordt ook intensief gebruikt voor onder andere recreatie, industrie en windenergiewinning. En dat botst. Eerder onderzoek heeft al laten zien dat vogelpopulaties door de aanleg van de Deltawerken er op achteruit … Read More

Vliegverkeer verstoort scholeksters, maar heeft meestal geen effect op hun overleving

juni 18, 2021

Vliegtuigen boven natuurgebied de Vliehors op Vlieland verstoren scholeksters. Desondanks hebben de huidige vliegbewegingen in de meeste jaren geen effect op de winteroverleving van deze dieren in dit gebied, blijkt uit promotieonderzoek van Henk-Jan van der Kolk van het NIOO. ‘Maar dit sluit niet uit dat het bij anderen gevoeligere vogelsoorten wel effect kan hebben.’ … Read More

Tapuit in Nederland veert weer licht op

juni 18, 2021

De Tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen Tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu te stoppen. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende de broedseizoenen 2018, 2019 en 2020 spelen vermoedelijk een positieve rol. Maar ook intensief beschermingswerk werpt zijn vruchten … Read More

2022 wordt het Jaar van de Merel

januari 14, 2021

Het is de talrijkste en misschien wel de bekendste vogel van ons land: de Merel. Toch zijn er zorgen. Merels nemen in recente jaren in aantal af. Hoe kan dat gebeuren met een soort die zich zo succesvol heeft aangepast aan de menselijke omgeving? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar … Read More

Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?

september 18, 2020

De Waddenzee is een belangrijk gebied voor miljoenen vogels die er elk jaar doortrekken of overwinteren. Maar ze krijgen er ook te maken met allerlei verstoringen: roofvogels, wandelaars, fietsers, boten en…vliegtuigen. De afgelopen drie jaar is binnen het project CHIRP voor het eerst in detail onderzocht wat de effecten zijn van vliegtuigen op wadvogels. De … Read More