2022 wordt het Jaar van de Merel

2022 wordt het Jaar van de Merel

januari 14, 2021

Het is de talrijkste en misschien wel de bekendste vogel van ons land: de Merel. Toch zijn er zorgen. Merels nemen in recente jaren in aantal af. Hoe kan dat gebeuren met een soort die zich zo succesvol heeft aangepast aan de menselijke omgeving? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar … Read More

Tapuit in Nederland veert weer licht op

Tapuit in Nederland veert weer licht op

december 15, 2020

De Tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen Tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu te stoppen. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende het broedseizoen, spelen vermoedelijk een positieve rol. Maar ook intensief beschermingswerk werpt zijn vruchten af. De Tapuit is al … Read More

Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?

Hoeveel last hebben wadvogels van vliegtuigen?

september 18, 2020

De Waddenzee is een belangrijk gebied voor miljoenen vogels die er elk jaar doortrekken of overwinteren. Maar ze krijgen er ook te maken met allerlei verstoringen: roofvogels, wandelaars, fietsers, boten en…vliegtuigen. De afgelopen drie jaar is binnen het project CHIRP voor het eerst in detail onderzocht wat de effecten zijn van vliegtuigen op wadvogels. De … Read More

Project arctische trekvogels gehonoreerd in Nederlands Polair Programma

Project arctische trekvogels gehonoreerd in Nederlands Polair Programma

augustus 22, 2020

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vier aanvragen gehonoreerd in het Nederlands Polair Programma. Eén van de winnende projecten is ‘Arctische trekvogels aan de rand van de afgrond?’, met als hoofdaanvrager Bart Nolet van het NIOO. De aanvraag voor ‘Arctische trekvogels aan de rand van de afgrond?’ werd ingediend door een consortium van … Read More

Impact van windturbines op vogelpopulaties

Impact van windturbines op vogelpopulaties

augustus 14, 2020

In een nieuw artikel laten we zien dat de impact van windturbines op vogelpopulaties vaak wordt onderschat. Windenergie is niet per definitie slecht, integendeel. Maar we moeten realistisch zijn over de ongewenste bijwerkingen die ontstaan wanneer windmolenparken samenvallen met de leefgebieden of migratieroutes van vogelsoorten die al serieus bedreigd worden (door menselijk handelen). Link naar … Read More

AVINest-app gelanceerd

AVINest-app gelanceerd

mei 27, 2019

Na een jaar van testen is zaterdag 23 maart de app AviNest gelanceerd. AviNest maakt het mogelijk om nestgegevens direct in het veld in te voeren. De app is vooral geschikt voor het volgen van nesten van weidevogels, zoals de Scholekster. Maar ook andere soorten kun je invoeren, omdat de app is afgestemd op de Nestkaart-systematiek. Lees verder … Read More

Jaarverslag werkgroep NESTKAST

Jaarverslag werkgroep NESTKAST

mei 19, 2019

Heb je al jonge mezen gezien? De vrijwilligers van NESTKAST (landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) in ieder geval. Zij vieren hun tienjarig jubileum met een uitgebreid verslag van het broedseizoen van 2018. Het vormt de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid werk. In het zachte, zeer zonnige voorjaar versnelden Kool- en Pimpelmezen hun broedproces om te anticiperen … Read More

Scholeksters op het dak? – geef ze door!

Scholeksters op het dak? – geef ze door!

maart 5, 2019

Steeds vaker kom je de scholekster tegen in de stad! Ze komen daar om te broeden op platte daken. Dat is bijzonder omdat je ze in de wad-en weidegebieden van Nederland juist steeds minder vaak ziet. Waarschijnlijk kiest de scholekster voor de stad omdat daar broeden vaker tot succes leidt, maar zeker weten doen we … Read More

Snelle groei CR-BIRDING SUBMIT

Snelle groei CR-BIRDING SUBMIT

januari 30, 2018

CR-BIRDING SUBMIT is een relatief nieuw initiatief van Sovon, Vogeltrekstation en Dirk Raes om waarnemingen van gekleurringde vogels op een envoudige manier te verzamelen. Via de website kunnen aflezers waarnemingen van gekleurringde vogels van aangesloten projecten toevoegen en beheren. Na invoer krijgen ze ook de life historie (waar en wanneer geringd en waar en wanneer daarna … Read More