Publicaties

Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee

Vogelbescherming Nederland heeft aan het Vogeltrekstation van het NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie), Sovon Vogelonderzoek Nederland en WaLTER (Wadden Sea Long Term Ecosystem Research) gevraagd om te onderzoeken of ‘geïntegreerde populatiemonitoring’ een bruikbare methode is om de ontwikkelingen van vogelpopulaties in de Waddenzee te volgen en te voorspellen.

Het onderzoek wijst uit dat deze methode voor veel soorten heel geschikt is. Het verzamelen van demografische gegevens, naast het meten van aantallen, heeft als meerwaarde dat inzicht wordt verkregen in de mechanismen van aantalsveranderingen. Dit is een belangrijke eerste stap in het achterhalen van de oorzaken van populatieveranderingen en maakt het tegelijk ook mogelijk dat de ontwikkeling van populaties in de nabije toekomst kan worden voorspeld. Uit dit onderzoek blijkt ook dat sommige wadvogels het moeilijk hebben. Vooral soorten die de Waddenzee als broedgebied gebruiken gaan vaker in aantal achteruit dan vooruit. Waddenzeevogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn van de droogvallende wadplaten deden het aanvankelijk slechter dan de andere dieetgroepen, maar in de laatste tien jaar is dit verschil verdwenen.

Download:
Monitoring-vogels-waddenzee-VT2014

Auteur:
Van der Jeugd H., Ens B.J., Versluijs M., Schekkerman H.

Bron:
Vogeltrekstationrapport 2014/01, CAPS-rapport 2014/01, Sovon-rapport 2014/18

Jaar:
2014

Taal:
NL


Terug naar publicaties