De organisaties

Het CAPS is een samenwerkingsverband van vijf organisaties. Het wordt geleid door een stuurgroep, waarin al deze organisaties vertegenwoordigd zijn, en ondersteund door een coördinator. Door de kennis van vrijwilligers en onderzoekers te bundelen in populatiemodellen, kan het CAPS ontwikkelingen in de aantallen en verspreiding van diverse soorten verklaren en op basis daarvan praktijgerichte adviezen geven.

Bert Denneman – Vogelbescherming Nederland

“Om te komen tot effectieve bescherming van vogels en hun leefgebieden is het van het grootste belang om te begrijpen hoe menselijke invloeden op onze omgeving doorwerken in de demografie van vogelpopulaties. Alleen als we de oorzaken en mechanismen begrijpen die (negatieve) trends in aantal en verspreiding van populaties verklaren, kan beleid en beheer daadwerkelijk impact hebben op behoud of herstel van (sub)populaties van een soort.” Lees meer

Bert Denneman – Vogelbescherming Nederland
Dr. Hans Schekkerman – Sovon

“Samen met de collega’s binnen CAPS werk ik onder meer aan habitatkeuze, voedselecologie, energiehuishouding, populatiedynamica en trekgedrag van vogels. Binnen CAPS is ruime ervaring met inventarisaties, ringonderzoek, radiotelemetrie, radarstudies aan trek en vlieggedrag, bemonstering van voedselaanbod, ecofysiologie en energetica.” Lees meer

Dr. Hans Schekkerman – Sovon
Dr. Henk van der Jeugd – Vogeltrekstation

“Door het grote netwerk van goed getrainde en zeer gemotiveerde vrijwilligers van Vogeltrekstation, zijn we in staat om vragen te beantwoorden op een schaal die voor individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen onmogelijk is.” Lees meer

Dr. Henk van der Jeugd – Vogeltrekstation
Dr. Martijn van de Pol – NIOO

“Mijn onderzoek bestudeert hoe dieren omgaan met een snel veranderende omgeving en hoe de verschillende drukfactoren accumuleren (bijv. klimaatverandering, verstoring, mijnbouw). Ik ben specifiek geïnteresseerd in kwantitatieve ecologie (niet wat, maar hoe sterk is het effect!) dat zowel relevant is vanuit wetenschappelijk oogpunt en voor de bescherming en beheer van natuur.” Lees meer

Dr. Martijn van de Pol – NIOO
Dr. ir. Eelke Jongejans – Radboud Universiteit

“Mijn onderzoek richt zich op de impact van omgevingsfactoren op de populatietrends van vogels en andere organismen. Ik wil begrijpen hoe ecologische en evolutionaire processen op individueel niveau interacteren en opschalen naar populatiedynamiek.” Lees meer

Dr. ir. Eelke Jongejans – Radboud Universiteit