Publicaties

PODICEPS: Pathways of Decline in Conservation by Evaluation of Pressures and Stressors.

Bij het treffen van effectieve maatregelen is inzicht in de belangrijkste drukfactoren van primair belang. Deze kunnen echter per gebied en per soort verschillen. Door een knelpuntenanalyse op een systematische manier uit te voeren, kan kennis van betrokkenen en (andere) experts worden gecombineerd met kennis uit de literatuur, waardoor een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van de problematiek. Structureren van deze gecombineerde kennis helpt bij een vertaling ervan naar handvatten voor natuurbeleid, (soort)bescherming en onderzoek. Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben hiervoor een raamwerk ontwikkeld genaamd PODICEPS: Pathways of Decline in Conservation by Evaluation of Pressures and Stressors. In deze handleiding leggen we uit hoe dit raamwerk toe te passen op (vogel)soorten.

Download:
PODICEPS: Pathways of Decline in Conservation by Evaluation of Pressures and Stressors

Auteur:
Roodbergen M., R.P.B. Foppen, A.K. Denneman & J. van de Crommenacker

Jaar:
2022

Taal:
NL


Terug naar publicaties