De aantallen scholeksters in Nederland nemen al meer dan een kwart eeuw in razend tempo af. Vanwege deze zorgwekkende ontwikkeling is een nieuw project voor de scholekster opgestart: CHIRP. Het staat voor Cumulative Human Impact on biRd Populations. In het project wordt onderzocht wat het effect van verschillende menselijke invloeden is op de scholeksterpopulatie. Zo worden er op Vlieland scholeksters met een GPS-zender uitgerust. Op deze manier kan het effect van verstoring in de wintergebieden onderzocht worden. Met behulp van GPS-data kunnen het gedrag en de locatie van de scholekster worden bepaald. De verstoring leidt mogelijk tot conditieverlies, omdat scholeksters door die verstoring niet gaan foerageren waar ze dat eigenlijk willen.

Er wordt ook veel gebruik gemaakt van kleurringen om te achterhalen of een slechte conditie in de winter gevolgen heeft voor het broedsucces. Dieren die in de winter geringd zijn kunnen dankzij de kleurringen in de zomer worden teruggevonden; veel scholeksters migreren namelijk van het overwinteringsgebied aan de kust naar het binnenland om te broeden. Maar wie weet waarheen ze migreren, en waar broeden de geringde scholeksters uiteindelijk? Om dit te weten te komen is het van groot belang dat zo veel mogelijk gekleurringde scholekster in het voorjaar worden teruggevonden. Zie je dus een scholekster met kleurring? Geef hem dan zo snel mogelijk door op www.wadertrack.nl! Dan kunnen de onderzoekers er direct naar toe om gegevens van het broedsucces te meten.

Scholeksters uit het CHIRP-project zijn eenvoudig te herkennen, want er is ook een nieuw ring systeem voor de schokekster van start gegaan. Daarbij ligt de egale ring (marker) niet meer op de tibia, maar op de tarsus boven een van de twee letter ringen. In de korte notatie wordt deze nieuwe code met een B (voor Beneden/Below) als startletter aangegeven. Daarna is de korte notatie identiek aan het twee-letter systeem waarbij de marker aan de tibia zit. Overigens kunnen waarnemers die niet dagelijks grote aantallen scholeksters aflezen beter de kleurcodekiezer gebruiken om bij het invoeren van de waarneming in www.wadertrack.nl de juiste code te genereren.

20 scholeksters hebben op dit moment naast de ringen ook een zender. Zie jij één van deze gezenderde scholeksters en ben je de eerste die dat exemplaar afleest en doorgeeft? Dan mag jij deze vogel een naam geven! Die naam wordt onderdeel van de life history van de vogel. We zijn erg benieuwd welke aflezer aan het eind van het jaar de meeste gezenderde- en/of gekleurringde scholeksters (uit het CHIRP project) in hun binnenlandse broedgebied heeft ingevoerd!

Meer informatie over CHIRP vind je op www.chirpscholekster.nl


Status:
Lopend

Partners:
NIOO-KNAW, Radboud Universiteit, Sovon

Opdrachtgevers:
NWO-TTW, Deltares, Koninklijke Luchtmacht, NAM, Natuurmonumenten, provincie Fryslan, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming

Contact:
Martijn van de Pol