De steenuil is een kwetsbare soort van kleinschalig cultuurlandschap. Na een behoorlijke afname in de tweede helft van de vorige eeuw lijkt de situatie zich enigszins te stabiliseren, maar wel met regionale verschillen. Samen met de steenuil-experts van STONE onderzoeken we of regionale veranderingen in de overleving van jonge en volwassen steenuilen die aantalstrends kan verklaren, of dat de verklaring gezocht moet worden in het aantal jongen dat uitvliegt. Tegelijkertijd nemen we fluctuaties in het weer en de beschikbaarheid van voedsel mee in de meer geavanceerde analyses. Het doel van deze analyses is om de bescherming van de steenuilen nog verder te verbeteren, en om het grote aantal zeer gemotiveerde citizen scientists feedback te kunnen geven op hun grote inspanningen.

Status
Lopend

Partners
Radboud Universiteit, Sovon, Vogeltrekstation, STONE

Contact
Eelke Jongejans

Publicatie
Pascaline LeGouar, Hans Schekkerman, Henk van der Jeugd, Arie van Noordwijk, Pascal Stroeken, Ronald van Harxen & Piet Fuchs.  Overleving en dispersie van Nederlandse Steenuilen op grond van 35 jaar ringgegevens. LIMOSA 83 (2010): 61-74