Arctische trekvogels aan de rand van de afgrond? (ArcticMigrants)

In dit onderzoek worden de nieuwste klimaatmodellen gekoppeld aan bestaande en nieuwe gegevens over trekvogels en hun voedselweb in het noordpoolgebied. Dankzij de gunstige ligging van Nederland, herbergt ons land door het jaar heen grote aantallen trekvogels, vooral afkomstig uit gebieden boven de poolcirkel. Nederland draagt hiervoor een internationale verantwoordelijkheid. In het poolgebied verandert het […]

Populatiedynamiek van Caribische Flamingo op Bonaire

Het Caribisch-Nederlandse eiland Bonaire herbergt een regionaal belangrijke broedpopulatie van de Caribische flamingo (Phoenicopterus ruber). Ook om culturele redenen vormt de flamingo een iconische soort voor het eiland. In de jaren 2018 en 2019 werd door inwoners van het eiland een ongewoon groot aantal verzwakte, verweesde of dode juveniele flamingo’s gevonden en naar het lokale […]

Flyway managementplan brandgans

Onder leiding van AEWA wordt de komende jaren een Flyway-managementplan voor de brandgans opgesteld. Doel is met alle lidstaten binnen de flyway beleid en beheer ten aanzien van ganzenpopulaties in Europa internationaal vorm te geven. Als basis voor het plan wordt een geïntegreerd populatiemodel gebouwd op basis van een nieuw kleurringprogramma en internationaal gecoördineerde tellingen. […]