Op 14 september 2022 verdedigt Magali Frauendorf haar proefschrift ‘Oorzaken van de ruimtelijke en temporele variatie van het broedsucces van scholeksters in een door mensen gedomineerd landschap’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In december 2016 begon ze haar PhD in het project CHIRP (Cumulative Human Impact on biRd Populations) bij het Nederlands Instituut voor Ecologie in samenwerking met Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

“Om te begrijpen hoe menselijke effecten de populatiedynamiek op grote ruimtelijke schaal beïnvloeden, is het cruciaal om te kunnen verklaren waarom soorten worden bedreigd. Met mijn proefschrift wil ik beter inzicht krijgen in hoe potentiële drukfactoren de populatiedynamiek van de scholekster in Nederland beïnvloeden, waarbij ik me op het broedsucces focus.

Het landelijk gemiddelde broedsucces is te laag om de populatie instant te houden en het meest effectief is om erop te focussen de kuikenoverleving (ipv de ei-overleving) te vergroten.

De aanwezigheid van roofdieren heeft veel invloed op het broedsucces en een leefgebied met weinig voedsel leidt tot een hoger risico voor de kuikens om door roofdieren gepakt te worden. In gebieden met meer zoogdierroofdieren en een hoge broeddichtheid, is de ei-overleving lager dan in gebieden met meer vogelroofdieren. Een groter aandeel grasland rond het overwinteringsgebied verhoogt de lichaamsconditie van de ouders in de winter, wat dan leidt tot een hogere kuikenoverleving in het volgende seizoen.

Minder intensieve landbouw, grotere aanwezigheid van alternatieve prooisoorten voor roofdieren, het behouden van grasland in de buurt van belangrijke overwinteringsplaatsen en het goed in kaart brengen van de roofdiergemeenschap (zoogdier en vogels) voordat er nieuwe weidevogelgebieden worden aangelegd, kunnen helpen het broedsucces van de scholeksters in Nederland te vergroten.”

Science agenda Radboud Universiteit