Steeds vaker kom je de scholekster tegen in de stad! Ze komen daar om te broeden op platte daken. Dat is bijzonder omdat je ze in de wad-en weidegebieden van Nederland juist steeds minder vaak ziet. Waarschijnlijk kiest de scholekster voor de stad omdat daar broeden vaker tot succes leidt, maar zeker weten doen we dat niet.

Nu kun je broedgevallen van scholeksters op daken doorgeven via een nieuwe website: www.scholeksterophetdak.nl Zo kunnen we samen de scholekster een handje helpen. De ingevulde gegevens over de nesten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Op de website vind je ook praktische tips om de scholeksters en hun kuikens te helpen.

Als je meer wilt ontdekken over de achteruitgang van de scholeksters kijk dan op www.chirpscholekster.nl. Hier is meer informatie te vinden over lopend onderzoek naar de verschillende factoren die bijdragen aan de achteruitgang van de scholekster.