Waarom gaat de Scholekster in aantallen achteruit? En kunnen we dit tij nog keren? Wat zijn de cumulatieve effecten van de menselijke activiteiten in de broed- en overwinteringsgebieden? In het onderzoek Cumulative Human Impact on biRd Populations (CHIRP) is onderzoek gedaan naar deze vragen.

Begin 2022 is CHIRP afgesloten. In het Symposium Scholekster kijken we terug naar de resultaten van het onderzoek en wat dit betekent voor de bescherming van de Scholekster. Het symposium wordt georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland samen en met medewerking van de andere bij CHIRP betrokken organisaties.

Meer informatie en aanmelden