Dieren in steden verschillen van die op het platteland. Mogelijk kunnen stadsdieren zich aanpassen aan de nieuwe omgeving, maar het is ook mogelijk dat een bepaald type individu zich in de stad vestigt, of het daar juist beter doet. Met deze studie willen we onderzoeken of en hoe vogels in de stad verschillen van die op het platteland in overleving, dispersie en morfologie door gebruik te maken van data verzameld met citizen science. De kennis uit dit project zal helpen te voorspellen wat de voortgaande verstedelijking voor effecten zal hebben op soorten en biodiversiteit.


Status:
Lopend

Partners:
Vogeltrekstation, NIOO-KNAW, Radboud Universiteit, Sovon, Vogelbescherming

Opdrachtgevers:
EU Marie Curie Individual Fellowship to L. Brouwer

Contact:
Lyanne Brouwer