Voor het begrijpen van de achteruitgang van vogelpopulatie is het belangrijk mannetjes en vrouwtjes te kunnen onderscheiden, omdat de geslachten vaak verschillend mate van gevoeligheid hebben voor drukfactoren en verschillende mate van achteruitgang in overleving of aantallen laten zien. Bij veel vogelsoorten is het niet aan de buitenkant te zien of het om een man of vrouw gaat, en is de enige mogelijkheid om DNA te analyseren in het lab, waar doorgaans een bloedsample voor wordt afgenomen. Omdat ecologisch onderzoek steeds sterker leunt op de input van vrijwilligers (citizen science) die geen certificering hebben voor het afnemen van bloedsamples, onderzoeken we in dit project in hoeverre (1) we met behulp van machine learning software en fotos van vogels het geslacht kunnen bepalen. (2) dit proces goed te automatiseren is en wat de fotografische vereisten zijn.


Status:
Lopend

Partners:
NIOO-KNAW, Vogeltrekstation, Sovon, Track 32

Opdrachtgevers:
3V fonds Koninklijke Nederlands Academie voor Wetenschappen

Contact:
Martijn van de Pol