Neonicotinoïden hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen vanwege hun mogelijke effecten op bijen en andere invertebraten. Imidacloprid is wereldwijd het meest gebruikt en staat sinds 2003 consistent in de top 3 van pesticiden die de Nederlandse norm overschrijden. In juli 2014 werd een sterke correlatie gevonden tussen de achteruitgang van insectenetende vogels en de concentraties van deze neonicotinoïde in het oppervlakte water. Echter, de mechanismen achter deze achteruitgang zijn nog onbekend. Eén hypothese is dat deze systemische pesticiden zoals imidacloprid ervoor zorgen dat insectenetende vogels onvoldoende voedsel of voedsel van mindere kwaliteit hebben om hun jongen groot te brengen.

Met deze studie willen we de mechanismen achter deze correlatie van pesticiden en achteruitgang in vogels achterhalen, door het gebruik van een ‘oorzaak-gevolg’ keten. Deze keten linkt pesticide-concentraties aan vogelpopulatiedynamica via de beschikbaarheid van ongewervelde dieren en de voedselvoorziening van de vogels. Door het gebruik van lange termijn datasets over vogeldemografie en door dataverzameling in het veld (broedbiologie en voedselvoorziening van de vogels, beschikbaarheid van ongewervelde dieren, pesticideconcentraties), streven we ernaar alle schakels in deze keten te verbinden via een populatiemodelbenadering.


Status:
Lopend

Partners:
Radboud Universiteit, Sovon, Vogeltrekstation, Vogelbescherming Nederland

Opdrachtgevers:
Aard- en Levenswetenschappen Open Programma – NWO