Het is de talrijkste en misschien wel de bekendste vogel van ons land: de Merel. Toch zijn er zorgen. Merels nemen in recente jaren in aantal af. Hoe kan dat gebeuren met een soort die zich zo succesvol heeft aangepast aan de menselijke omgeving? In het Jaar van de Merel gaan we op zoek naar het antwoord op die vraag.

Sinds 2016 nam de Merel met bijna 30 procent af. Dat zo’n algemene vogel zo sterk afnam, roept natuurlijk vraagtekens op. De droogte van de afgelopen jaren, verminderde reproductie en besmettingen met het usutuvirus kunnen een rol hebben gespeeld, maar de precieze oorzaken zijn onbekend. In het Jaar van de Merel willen we meer inzicht krijgen in de aantalsontwikkeling en het broedsucces van de soort.

Lees meer op de website van Sovon.