In een nieuw artikel laten we zien dat de impact van windturbines op vogelpopulaties vaak wordt onderschat. Windenergie is niet per definitie slecht, integendeel. Maar we moeten realistisch zijn over de ongewenste bijwerkingen die ontstaan wanneer windmolenparken samenvallen met de leefgebieden of migratieroutes van vogelsoorten die al serieus bedreigd worden (door menselijk handelen).

Link naar de publicatie