In dit onderzoek worden de nieuwste klimaatmodellen gekoppeld aan bestaande en nieuwe gegevens over trekvogels en hun voedselweb in het noordpoolgebied. Dankzij de gunstige ligging van Nederland, herbergt ons land door het jaar heen grote aantallen trekvogels, vooral afkomstig uit gebieden boven de poolcirkel. Nederland draagt hiervoor een internationale verantwoordelijkheid.

In het poolgebied verandert het klimaat sneller dan waar dan ook. Het is dus de vraag in hoeverre deze vogelpopulaties onder druk staan. Met dit project kan een inschatting gemaakt worden welke trekvogelpopulaties kwetsbaar zijn, en of er beschermende maatregelen te treffen zijn buiten hun broedgebied.

Status

Lopend

Partners

NIOO, Radboud Universiteit

Contact

  • Bart Nolet
  • Henk van der Jeugd